Restauracja Hotel Ostoja
Zawady 75 gm. Wieniawa 26-432
www.restauracja-ostoja.pl
Klimatyzacja - Wentylacja - Chłodnictwo
KOREJ Sp. z o.o.
ul. Wernera 10, 26-600 Radom
www.korej.pl
Umowa serwisowa - klimatyzacja, wentylacja - od 2008 roku do chwili obecnej
Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
Umowa serwisowa - klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo - od 2013 do 2015 roku
List referencyjny - klimatyzacja
List referencyjny - wentylacja
Restauracje KFC w Radomiu
Centrum handlowe M1 - Galeria Słoneczna
Usługi konserwacyjne na zlecenie AmRest Holdings SE od 2006 roku do chwili obecnej